Het Koor

Chorale Royale Protestante
de Bruxelles

Wij zijn een groep zangers bestaande uit een 40-tal amateurs, allen van goed niveau.

Het repertoire bestaat voornamelijk uit werkenvan geestelijke muziek, a capella, met begeleiding of met orkest, vanaf de Renaissance tot heden.

Wij treden op in vele concerten, in België ofin het buitenland. Wij hebben ook enkele opnamen gemaakt.

Alhoewel het historisch gezien ontstaan is uiteen kerkkoor bestaat het nu uit personen van verschillende herkomst, zonderonderscheid te maken op filosofisch of godsdienstig vlak : het is voldoendeeen goede stem te hebben, graag te willen zingen in groepsverband en notenleerte kennen.

Wij bieden onze koorleden :
 • het instuderen en interpreteren van de grote werken van het koorrepertoire,
 • muzikaal gezien een hoog niveau,
 • het ontdekken van muziek, uit alle periodes, van de Renaissance tot heden,
 • het zingen met solisten en musici met faam, met professionele orkesten,
 • een aangename sfeer, een vriendschappelijke solidariteit,
 • verschillende vormen van activiteiten,
 • voortdurende vocale vorming,
 • en nog andere te ontdekken zaken.
Wij bieden ons publiek :
 • concerten bestaande uit verschillende repertoires, met orkest, a capella of met begeleiding, op interessante plaatsen,
 • het uitvoeren van grote werken uit het repertoire,
 • het beluisteren van minder gekende muziek en het ontdekken van muzikale creaties uit de XXe eeuw,
 • uitvoerders van hoog niveau (solisten, orkesten…),
 • een gezellige en vriendschappelijke sfeer tijdens onze voorstellingen,
 • de mogelijkheid om het koor financieel te steunen,
 • de mogelijkheid om van verschillende voordelen te genieten (concertaankondigingen, periodiek van ons koor).